Kommissarrísche Schulleitung

Frau Pettig

 

Klassenlehrerinnen

1a Eulenklasse (Frau Düing)

1b Fuchsklasse (Frau Englisch)

 

2a Drachenklasse (Frau Pettig)

2b Giraffenklasse (Frau Lambertz)

 

3a Elefantenklasse (Frau Bredow)

3b Froschklasse (Frau Will)

 

4a Affenklasse (Frau Venedey)

4b Löwenklasse (Frau Winkler)

     

Fachlehrerin

Frau Hammerschmidt

  

Sekretariat

Frau Genthe

 

Hausmeister

Herr Afkir